رتبه بندی

رتبه‌‌بندی کسب‌ و کارهای اینترنتی با هدف ایجاد یک سیستم خودکنترل جهت بهبود مستمر عملکرد کسب‌‌ وکارها و افزایش رضایتمندی مشتریان بر مبنای معیارهای شفاف و قابل سنجش جهت کمک به مصرف ‌کننده در انتخاب صحیح، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

با توجه به تأثیر بالای عامل «اعتماد» در رفتار خریداران در فضای مجازی، یک کسب ‌وکار به منظور جذب مشتری بیشتر و حفظ جایگاه رقابتی خود، همواره نیازمند جلب اعتماد بیشتر مصرف‏ کنندگان می‏ باشد. بنابراین عامل اعتماد، هم از نگاه کسب‌ وکار و هم از نگاه مصرف ‌کننده، حائز اهمیت و تعیین‌ کننده است. بدین منظور، پروژه رتبه ‌بندی کسب وکارهای اینترنتی با اتخاذ رویکرد طیفی جهت سنجش اعتماد در کسب ‌وکارهای اینترنتی و با هدف ایجاد یک سیستم خود‌کنترل در حوزه تعامل کسب‌ وکار و مصرف ‌کننده، بهبود مستمر عملکرد کسب ‌وکار بر مبنای معیارهای صحیح و قابل سنجش و ارائه معیاری قابل درک جهت کمک به مصرف ‌کننده در انتخاب صحیح، طراحی و پیاده ‌سازی شده است. این پروژه، از اوایل سال 1397 آغاز گردید و فاز اول پروژه رتبه‌ بندی، همراه با به ‌روزرسانی شناسنامه (پروفایل) اینماد کسب‌ وکار، نسبت به انتشار اطلاعات عملکرد کسب‌ وکار در سه دسته شاخص سابقه فعالیت، وضعیت پاسخگویی به شکایات و سوابق مغایرت با دستورالعمل اینماد اقدام شد. در فاز دوم پروژه رتبه‌ بندی، با استفاده از تجربه فاز اول و افزایش دقت ارزیابی شاخص‌‌های قبلی و اضافه کردن شاخص‌‌های جدید، تخصیص ستاره‌‌های اینماد (از 2 تا 5 ستاره) بر اساس نتایج رتبه‌بندی عملیاتی شد.

شاخص‌های رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی در سه دسته امکانات و توانمندی، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی دسته بندی شده است.

کسب و کارهایی که در فرایند رتبه بندی شرکت کرده باشند در حوزه شاخص‌های فوق مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفته و براساس امتیاز دریافتی ستاره‌های اینماد خود را (از 2 تا 5 ستاره) دریافت میکنند.

مزایای رتبه بندی و اعطای ستاره های اینماد برای کسب و کارها:

  • ارایه ابزاری جهت سنجش عملکرد کسب و کار، ارائه بازخورد به کسب و کار و کمک به بهبود عملکرد وی
  • ارائه امکان نمایش عملکرد خوب کسب و کارهای قوی و کمک به تثبیت یا تقویت جایگاه رقابتی وی و در عین حال کمک به بهبود عملکرد کسب و کارهای ضعیف از طریق ارایه بازخورد ارزیابی عملکرد

مزایای رتبه بندی و ستاره دار شدن اینماد برای مشتریان:

  • ارایه اطلاعات بیشتر در خصوص عملکرد کسب و کار در پروفایل اینماد و کمک به تصمیم گیری بهتر
  • معرفی کسب و کارهای با عملکرد بهتر براساس ستاره های اینماد به مصرف کنندگان و کاهش ریسک خرید اینترنتی
  • کمک به افزایش اعتماد مردم به خرید اینترنتی

جهت ورود به فرایند رتبه‌بندی، کسب‌وکارها می‌توانند از طریق ورود به کارتابل اینماد خود و کلیک روی گزینه درخواست رتبه‌بندی و انتخاب کارگزار رتبه‌بندی و انتخاب کارگزار رتبه‌بندی وارد صفحه مرتبط شده و درخواست خود را نهایی کنند.

همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، راهنمایی و پشتیبانی، شماره تماس‌های زیر در ساعات اداری پاسخگوی کسب‌وکارهای محترم می‌باشد.

22043005 داخلی 243

و 09934884991